Välkommen till SAM-TESTET

Dina svar med Ja eller Nej på frågorna i enkäten visar statusen på ert arbetsmiljöarbete och vad ni konkret kan behöva åtgärda eller förbättra. Frågorna visas automatiskt löpande efter hur du svarar. Du kan tillfälligt avbryta, men inte ”backa” och ändra svar i frågorna! När du vill fortsätta testet så klickar du på länken igen och kommer automatiskt till den fråga du lämnade.

Är du osäker eller inte vet vilket svar som är helt rätt efter hur det är hos er, svara då alltid Nej. Några frågor innehåller två frågeställningar. Båda behöver då vara uppfyllda för att kunna svara Ja.

I slutet av enkäten summeras resultatet. Det sker dels översiktligt direkt på skärmen och dels detaljerat sammanställt i två PDF-dokument. Dessa laddar du enkelt hem som underlag för ert fortsatta arbete.

Vid ”röd” fråga finns ett med information om den lagstiftning eller krav som frågan baseras på. Har du inte redan förberett dig inför testet, så rekommenderar vi att du gör det. Hjälp får du av >>Handledning för SAM-testet.

När du startar testet så accepteras också formellt villkor och ansvar för användningen angivna i dokumentet >>Villkor användning SAM-testet

Läs gärna Mer information innan du startar testet.